دیوید جونز جزء بهترین برندهای کیف زنانه میباشد که در کشور فرانسه واقع شده است. از سال هزار و نهصد و هشتاد و هفت کار خود را آغاز کرده و بیشتر از ۶۰کشور جهان دارای نمایندگی این برند معروف هستن.و ایران هم یکی از این نماینده ها در جهان است.این شرکت یکی از زیباترین برند های دنیا را به خود اختصاص داده که در حقیقت شوالیه ای اسب سوار .ایستاده و مقاومرا نشان میدهد.  این لوگو نشان دهنده سرزمین فرانسه است.این برند در ایران از سال ۲۰۰۸ شروع به کار کرده و به فروشگاه های مجاز  کیف توضیح میشود.سایت دیوید جونز-ایران هم با افتخار یکی  نمایندگی های این برند است.

Top